Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 48312

Kylätalo yhdistää – yleishyödyllinen investointihanke 2017-2019

Vehniän kyläyhdistys ry

19.05.2017 - 28.07.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylätalo yhdistää -hankkeella vahvistetaan Yritteliäät kylät 2014-2020 strategian tavoitteiden mukaisesti Laukaan Vehniän kyläläisten yritteliäisyyttä ja elinvoimaa sekä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankerahoituksella ja kyläläisten talkootyöllä korjataan kyläyhdistykselle lahjoituksena saatua kylätalo Himmaa ja sitä kautta luodaan edellytyksiä monipuolisemman ja aktiivisemman kylätoiminnan syntymiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48312

Startdatum

19.05.2017

Slutdatum

28.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner