Projekt
Beredningspenning - 268043

Kylätalojen käytön tehostamisen valmisteluraha

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 24.03.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satafood Kehittämisyhdistys ry ja SataKylät ry suunnittelevat Satakunnan kylätoimijoille kohdennettua päähanketta, jonka tarkoituksena on kylätalojen ja niiden kaltaisten toimitilojen käyttöasteen nosto sekä kiertotalouden ja energiatehokuuden parantaminen. Tarpeet näille toimille on havaittu Satafoodin Leader-toimintaryhmä Joutsenten Reitti ry:n alueella toteutetussa Kylien kestävät ekoteot -hankkeessa sekä SataKylien toiminnassa. Ylläpidon ja korjausten kustannusten noustessa kylätalojen kestävyys kohtaa yhä enemmän haasteita. Hyvinvointialue asettaa kylille uudenlaisia tarpeita, jotka yhteistyön onnistuessa luovat aivan uudenlaista toimintaa ja elinvoimaa kylille. Tulevassa päähankkeessa pyritään muodostamaan pilottien avulla esimerkillisiä, eri tarkoituksiin ja eri alueille soveltuvia kylätalojen kestävään kehittymiseen tähtääviä toimintamalleja. Hanketta toteutetaan 27.11.2023 – 31.3.2024 ja hyödynsaajina ovat kaikki maaseutualueiden asukkaat. Valmistelurahahanketta toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä SataKylät ry:n kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268043

Slutdatum

24.03.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Smarta byar, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner