Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 204156

Kylätalon ja Keltalammen laavun kunnostus

Hattuvaaran Kyläyhdistys ry

16.05.2022 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen aikana kunnostetaan Hattuvaaran kyläyhdistys ry:n omistuksessa olevan kylätalon katto sekä Keltalammen laavun lahonneita rakenteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

204156

Startdatum

16.05.2022

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner