Hanke
Utvecklingsprojekt - 65341

Kylätoiminnan uudet mallit

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.

31.03.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kainaston nuorisoseuran alueelle on investoitu viime vuosien aikana runsaasti. Tämä on Kainaston kylän toiminnan keskipiste. Kylätoiminta on siitä aktivoitunut. Tulevaisuudessa muuttuva yhteiskunta vaatii kylätoiminnan kehittämistä ja uusia toimintamalleja. Kyläyhteisöjen on itse toteutettava kylän kehittymisen ja vetovoiman parantamiseksi uusia toimintoja ja palveluja. Nykyaikainen kylätoiminta edellyttää verkostomaista työskentelyä palveluiden, maaseudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Tällöin kylätoiminnan on jatkossa suuntauduttava perinteisestä kökkätyöasetelmasta nykyistä enemmän toiminnan suunnitteluun, joka parhaimmassa tapauksessa houkuttelee kylätoimintaan mukaan uusia ihmisiä. Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia toimintamalleja ja toimia niiden käynnistäjänä. Kehitetään viihtyisä, maaseutumainen asumisympäristö, jossa on hyvä olla ja elää. Yhtenäisen ja yleisesti tunnistettavan kyläilmeen luominen, brändi. Kainaston aktiivisen kyläkeskuksen toteuttaminen Kainaston kyläpalveluiden tarpeen kartoitus ja kehittäminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65341

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt