Projekt
Utvecklingsprojekt - 282091

Kyläturvahanke

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Laurea-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen kylät ry luovat pilottikyläalueiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa asukkaita osallistavan toimintamallin kyläturvallisuuteen. Hanke aktivoi paikallisyhteisöjä ja kolmatta sektoria turvallisuutta edistävään työhön, tukee uusien verkostojen rakentumista ja vahvistaa paikallista osaamista. Hanke rakentaa kyläyhteisöjen roolia osana viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden verkostoa. Hanke myötävaikuttaa paikallisten hankkeiden syntymistä alueen kyläyhteisöissä. Hankkeessa kartoitetaan kyläturvallisuuden hyvät käytännöt ja tarpeet hyödyntäen kirjallisuutta, aikaisempia hankkeita, verkostoja sekä paikallisten ihmisten kokemusta ja eri toimijoiden asiantuntemusta. Hanke tekee yhteistyötä Suomen Kylien Kylävara paikallisen varautumisen perustana-hankkeen (Kylävara) kanssa. Vakituisten ja monipaikkaisten kyläläisten tarpeisiin vastaamiseksi etsitään ratkaisuja työpajoissa, joissa resurssina on kyläläisten ja paikallisten toimijoiden sekä hanketoimijoiden ja muiden asiantuntijoiden osaamiset. Innovaatioita pilotoidaan ja rakennetaan toimintamalli kyläturvallisuuteen sekä tuotetaan kyläturvallisuutta edistävää koulutusmateriaalia. Kehitettävä toimintamalli täsmentää kylävara-käsitettä eli kyläyhteisön varautumista ja valmiuksia toimia erilaisissa häiriötilanteissa. Hankkeessa aktivoidaan asukkaita ja monipaikkaisia osallistumaan arjen turvallisuutta parantavaan toimintaan. Toimintamallia voidaan hyödyntää Kanta-Hämeessä ja myös muissa maakunnissa. Hanke rakentaa verkostomaisen toimintamallin ja tuottaa sosiaalisia innovaatioita. Toimenpiteet tehdään kylien tarve edellä, asukkaita ja yhteisöjä osallistaen ja sitouttaen, jolla varmistetaan tulosten jatkuvuus myös hankkeen päätyttyä. Kyläyhteisöt ovat merkittävä potentiaali turvallisuustyössä niin arjessa kuin häiriötilanteissa ja hankkeen avulla tämä potentiaali saadaan käyttöön organisoidusti ja yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282091

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner