Projekt
Utvecklingsprojekt - 262068

Kyläväärtit

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella edistetään kylien suunnitelmallista, kestävää ja kahdeksan vuodenajat huomioivaa kehittämistä. Hankkeella tuetaan yhdistystoimintaa, innostetaan uusia toimijoita ja nuoria mukaan asuinalueiden kehittämistyöhön sekä kannustetaan etsimään ratkaisuja kylien elinmahdollisuuksien lisäämiseen, kuten palveluiden saatavuuteen, lasten ja nuorten palvelutarpeisiin, vähähiiliseen elämäntapaan ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan elinympäristön muutokseen. Hankkeessa nostetaan näkyviksi alueen erityisiä vahvuuksia ja pyritään näkemään ne uudenlaisena voimavarana, kyseenalaistetaan totuttuja toimintatapoja ja kokeillaan ja pilotoidaan uutta. Hankkeeseen palkattavat kyläväärtit keskittyvät omien kyläalueiden kehittämistyöhön ja valmistelevat Älykäs kylä strategiahankkeita paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeista. Väärtit tekevät keskenään yhteistyötä ja etsivät risteäviä polkuja uudenlaisten ratkaisujen löytymiseksi. Hankkeessa järjestetään kylätilaisuuksia ja kaikille yhteisiä etäyhteyksin toteutettavia, mm. järjestöosaamista tukevia lyhytkoulutuksia, tutustumismatkoja sekä tiedotetaan aktiivisesti Älykäskylä -teemasta. Kyläväärtit auttavat paikallisia yhteisöjä kehittämistyössä ja eri rahoitusten hakemisessa. Hanke toteutetaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262068

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner