Projekt
Utvecklingsprojekt - 269955

Kylhiin uutta virtaa

Outokaira tuottamhan ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kylhiin uutta virtaa-hanke innostaa Outokairan alueen kyliä uudenlaiseen tulevaisuuteen. Hankkeessa autetaan kyliä miettimään löytämään omat vahvuutensa ja miettimään, mitä uutta niiden pohjalta voisi lähteä ideoimaan ja toteuttamaan perinteisten investointihankkeiden lisäksi. Hankkeessa tuetaan kylien kehittämistä tarjoamalla kehittämistarjottimella apua mm. kyläviestintää ja -markkinointiin, erilaisten suunnitelmien tekoon, nuorten osallistamiseen, kylämatkailun edistämiseen jne. Kehitettävät teemat nousevat esille kylien tarpeista. Hankkeen tavoitteena on saada uusia ihmisiä ja järjestöjä osallistumaan kylien kehittämiseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, alle 40-vuotiaat kyläläiset, sekä paluumuuttajat ja sesonkiasukkaat, joita halutaan sitouttaa kylän toimintaan ja tulevaisuuteen. Kylhiin uutta virtaa-hankkeen myötä Outokairan alueen veto- ja pitovoimaisuus kasvaa, kylien viihtyvyys ja palveluntarjonta paranevat sekä kylissä koetaan entistä enemmän yhteisöllisyyttä. Hankkeessa mukana olevat kylät saavat uudenlaista intoa omaan toimintaansa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

269955

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner