Hanke
Utvecklingsprojekt - 91010

Kylien elinvoimaisuuden, toimenpiteiden ja palveluiden esiselvityshanke

Ranuan kunta

01.05.2019 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tällä hankkeella tehdään esiselvitys Ranuan kunnan kyliin ja selvityksen tavoitteena on selvittää Ranuan kunnan kylien asukkaiden palveluiden kehittämisen, yleishyödyllisten investointien ja paikallisen yritystoiminnan kehittämisen tarve. Kunnan alueella ei ole aikaisemmin tehty kattavaa selvitystä asukkaiden toiveista oman kyläalueittensa/kylien toiminnan ja arjen parantamiseksi. Tavoittena on kartoittaa kaikki Ranuan kunnan kyläalueet/ kylät. Kohderyhmänä ovat kylien asukkaat ja heidän aktiivisuudella on suuri merkitys, että kaikki kylien tarpeet tulevat esille ja saadaan kirjattua suunnitelmiin. Hankkeen aikana jalkaudutaan kylille ja tehdään suunnitelmia kyläläisiä kuunnellen ns. työpajamenettelyllä. Kylien työpajat vetää hankkeeseen palkattu projektityöntekijä, joka on apuna kokoamassa ja suunnittelemassa yhdessä kyläläisten kanssa. Kylien suunnitelmia laadittaessa välitetään samalla tietoa kyliltä toisille ja pyritään lisäämään kyläläisten tietoisuutta siittä, miten kyliä ja sen toimintaa voidaan kehittää (-parasta toisille ja yhdessä ajttelulla). Kylien suunnitelmat ovat myös apuna kunnan tekemissä tukitoimissa, jotka koskettavat kyläalueita sekä yksittäisiä kyliä. Näiden suunnitelmien pohjalta tehdään jatkohanke, mikäli siihen on tarvetta ja kylillä ollaan valmiita sitoutumaan suunnitelmien toteuttamiseen..

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

91010

Aloituspäivämäärä

01.05.2019

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt