Hanke
Utvecklingsprojekt - 204389

Kylien kestävät ekoteot – esiselvityshanke

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.07.2022 - 30.10.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kylien kestävät ekoteot -hanke on luonteeltaan esiselvityshanke. Sen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin kestävää kehitystä, etenkin kestävien energiaratkaisujen ja kierrätyksen näkökulmasta edistetään maaseutuyhteisöissä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksissä. Tavoitteena on myös energiaan ja kierrätykseen liittyvän uuden tiedon ja vastuullisuusajattelun lisääminen niin maaseutuyhteisöissä kuin yksityisten toimijoidenkin keskuudessa. Hankkeen toimenpiteinä on laatia kartoitus kylien yhteisöllisten tilojen energiaratkaisuista sekä kylien kierrätys- ja lajittelupisteistä. Hankkeen kohdealueen kaikissa kunnissa järjestetään myös infotilaisuuksia. Lisäksi hankkeessa laaditaan sähköinen julkaisu ja valitaan kohdekylät, joissa energiaratkaisuja ja kierrätystä hankkeen jälkeen aletaan konkreettisemmin edistämään. Toiminta-alueena hankkeella on Leader Joutsenten reitin alueen kunnat Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala sekä erityisesti näiden kuntien maaseutualueet ja kylät. Alueella on lähes 70 toiminnallista kylää. Hankkeella on vahva yhteys eri aluetasojen strategioihin: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan omiin maaseudun kehittämisstrategioihin sekä paikallisen kehittämisyhdistyksen nykyiseen ja tulevaan kehittämisohjelmaan. Hankkeessa harjoitetaan monikanavaista viestintää. Pääkanavina käytetään Satafoodin kotisivuja ja Facebook-kanavaa sekä hankkeessa järjestettäviä infotilaisuuksia. Myös hankkeen yhteistyökumppanien, kuten kuntien, paikallisen Leader-ryhmän, maakunnallisten kyläyhdistysten sekä paikallismedian kanavia hyödynnetään. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.8.2022-31.10.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

204389

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
avfall
byaverksamhet
energieffektivitet
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt