Projekt
Utvecklingsprojekt - 192180

Kylien maisemahelmet

ProAgria Oulu ry

01.04.2022 - 31.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa. Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä kylien kanssa. Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6-8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla. Kylille laaditaan kokonaisvaltaisia maisemanhoidon kehittämissuunnitelmia yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös auttaa käynnistämään kylillä konkreettisia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostustoimia. Niin ikään tavoitellaan uusia maisemanhoitoyrittäjiä ja järjestetään heille valmennusta maisemanhoitoyrittäjyydestä. Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla. Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2-3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Hankkeessa järjestetään kullakin kylällä kolme tilaisuutta hankkeen aikana: 1) Alkuinfo/ ideointityöpaja ja työohjelman laatiminen, 2) Osallistavaa suunnittelua, esim. maastotyöpaja, kyläkävely tai jo konkreettista kunnostusta, esim. kunnostustalkoot, työnäytös ja 3) Lopputyöpaja, jossa tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen. Tilaisuuksia on tavoitteena järjestää hankkeen aikana yhteensä vähintään 20. Näistä neljä on laajempia maisematoimijoiden verkoston tapaamisia. Hankkeessa on myös tavoitteena kunnostaa vähintään viisi uutta perinnebiotooppia tai maisemakohdetta, joista ainakin yksi palvelee myös kylämatkailua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

192180

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

31.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner