Hanke
Utvecklingsprojekt - 192180

Kylien maisemahelmet

ProAgria Oulu ry

31.03.2022 - 30.10.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa. Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä kylien kanssa. Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6-8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla. Kylille laaditaan kokonaisvaltaisia maisemanhoidon kehittämissuunnitelmia yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös auttaa käynnistämään kylillä konkreettisia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostustoimia. Niin ikään tavoitellaan uusia maisemanhoitoyrittäjiä ja järjestetään heille valmennusta maisemanhoitoyrittäjyydestä. Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla. Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2-3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Hankkeessa järjestetään kullakin kylällä kolme tilaisuutta hankkeen aikana: 1) Alkuinfo/ ideointityöpaja ja työohjelman laatiminen, 2) Osallistavaa suunnittelua, esim. maastotyöpaja, kyläkävely tai jo konkreettista kunnostusta, esim. kunnostustalkoot, työnäytös ja 3) Lopputyöpaja, jossa tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen. Tilaisuuksia on tavoitteena järjestää hankkeen aikana yhteensä vähintään 20. Näistä neljä on laajempia maisematoimijoiden verkoston tapaamisia. Hankkeessa on myös tavoitteena kunnostaa vähintään viisi uutta perinnebiotooppia tai maisemakohdetta, joista ainakin yksi palvelee myös kylämatkailua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192180

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
kulturlandskap
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt