Hanke
Utvecklingsprojekt - 115601

Kylien Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki

31.01.2020 - 18.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylien Rovaniemi -hanke vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot monitasoisessa ja -tahoisessa muutostilanteessa. Uuden kehittämistoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan paitsi intoa, ideoita ja rohkeutta, myös riittäviä resursseja, verkostoja, erityisosaamista, kokonaisuuden hallintaa sekä laaja-alaista kehittämisnäkemystä. Kylien Rovaniemi -hankkeen tarkoituksena on koota yhteen tarvittavat osatekijät ja siten vahvistaa Rovaniemeä elinvoimaisena, vireänä ja hyvinvoivana kylien kaupunkina. Kylien Rovaniemi -hankkeen avulla tavoitellaan vireää kylätoimintaa, kylien välistä toimintaa ja vahvaa sidosryhmäyhteistyötä sekä hyvinvointia kylien ihmisille. Kylien ja kaupungin kumppanuutta sekä sidosryhmäyhteistyötä kehitetään kannustamalla ja tukemalla kylien verkostomaista toimintaa, yhteiskehittämisen kulttuuria sekä kokeilemalla kehittämistä. Hankkeen aikana kehitetään kylämentorointi-toimintamalli.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

115601

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

18.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt