Hanke
Utvecklingsprojekt - 19027

Kylien Tohinaa, Toimintaa ja Elinvoimaa

Keminmaan kunta

10.04.2016 - 14.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kylätoiminnan sekä kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi kylätoimijoilta on tullut aloite ajantasaistettujen kyläsuunnitelmien tekemiseksi. Kyläsuunnitelmat voivat olla kyläkohtaisia sekä kaikkia kyliä koskevia. Hankkeessa määritetään realistiset, toteutuskelpoiset kehittämistoimet, niiden budjetit, aikataulut, vastuutahot, rahoitus sekä jatkuvuus sekä ylläpito. Keminmaan kunta toimii hankkeen hallinnoijana, tarjoaa tarvittavat työtilat sekä työvälineet hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeessa määritellään myös kyläyhdistysten, kyläläisten kunnan ja muiden osallistuvien tahojen roolit ja mahdolliset prosessit.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19027

Aloituspäivämäärä

10.04.2016

Loppumispäivämäärä

14.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt