Hanke
Utvecklingsprojekt - 131223

Kylien varautuminen häiriötilanteisiin

Savonrannan Vapaa Palokunta r.y.

03.01.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa Piällysmies Leader ry:n alueella asukkaisen ja mökkiläisten varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja parantaa kriisinsietokykyä poikkeuksellisen tilanteen pitkittyessä. Hankkeen tarkoituksena on turvallisuusosaamisen parantaminen sekä varautumisen edistäminen ja kriisinkestävyyden parantaminen. Pitkittyessään häiriötilanteet kuormittavat avuntarvitsijoita sekä auttajiakin. Kriisinkestävyyden parantaminen tapahtuu koulutuksen ja harjoittelun avulla. Luodaan yhteistyömalleja, joita voidaan hyödyntää asukkaisen sekä viranomaisten välisessä toiminnassa poikkeusoloissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

131223

Aloituspäivämäärä

03.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt