Hanke
Utvecklingsprojekt - 148717

Kylien yhteissuunnittelu

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry

13.12.2020 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan kuntakierrokset, jonka pohjalta toteutetaan teemalliset kylä/yhteisöprosessit. Mukaan toimintaan haetaan innostuneita ja sitoutuneita kyliä ja yhteisöjä. Teemat, joiden kautta suunnitelma tehdään ovat osallisuus, ilmasto, turvallisuus, kulttuuri. Näistä osallisuus ja turvallisuus ovat toiminnan läpileikkaava teema. Prosessit toteutetaan moniammatillinen verkostossa. Verkostoon kuuluu MSL:n yhteisökehittäjiä, Joensuun seudun leaderin toimijoita ja Pohjois-Karjalan kylät ry:n edustajia. Yhteistyötä tehdään mm. Digibussi -hankkeen kanssa. Työmenetelminä hankkeessa ovat erilaiset yhteissuunnittelun menetelmät kuten Penkkikahvila, turvallisuuslautapelit, pienet ilmastoteot ja biohiiletys. Vaikka hankkeessa hyödynnetään toteuttajien pitkää kyläsuunnittelun ja yhteiskehittämisen kokemusta, keskeistä on, että nyt kehitetään ja testataan uusia yhteissuunnittelun menetelmiä ja tapoja. Hanke tunnistaa poikkeusajan pitkittymisen ja prosesseja toteutetaan hybridinä, jolloin osa toiminnasta tehdään paikan päällä, osin verkkoalustoilla, kuten MSL moodlessa. Hankkeen yhteissuunnittelulla pyritään tunnistamaan yhteisöjen tulevaisuuden näkymiä. Nämä huomiot ja tiedot linkittyvät Joensuun seudun leaderin strategiatyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia kyläsuunnitelmia, jotka voivat olla esim. "tulevaisuuskartta" tai polku, jossa keskeiset tulevaisuuden näkymät tunnistettu. Tuotos ei siis välttämättä ole lainkaan paperi tai perinteinen kyläsuunnitelma. Joensuun seudun Leaderin strategiatyötä tukeva materiaali saadaan erityisesti Kuntakierrokselta, mutta myös prosessin varrelta. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys. Menetelmien kehittämistyötä tehdään yhdessä muiden kumppanien kanssa. Aikataulu: Kuntakierros: kevät 2021, aloitus Heinävedellä tammikuussa 2021 Kesällä 2021 (kesäasukkaita mukana, monipaikkaisuus) Syksy 2021: Prosessit alkavat Kevät ja kesä 2022, prosessit päätökseen, hankkeen tulosten jakaminen ja jatkotoimet

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

148717

Aloituspäivämäärä

13.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt