Projekt
Utvecklingsprojekt - 48470

KYLILLE II

Kuudestaan ry

01.11.2017 - 28.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yleisen tason tavoitteena hankkeella lisätään maaseudun asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä parannetaan palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja vähennetään alueellisia eroja ydinmaaseudun ja keskustaajamien välillä. Hanke lisää merkittävästi kylien, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä. Hankkeella toteutetaan kylien toimijoiden tahto- ja osaamiskartoituksia sekä selvitetään mitä omaa osaamistaan yhdistykset voivat jakaa toisilleen. Hankkeen tuloksena alueen asukkaat, yhteisöt ja kunnat, tietävät kunkin kylän osaamisen vahvuudet ja pystyvät hyödyntämään tietoa eri tilanteissa. Hankkeella edistetään sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa digitaalisuuden avulla ja järjestetään kylillä erilaisia matalan kynnyksen eri teemoihin liittyviä tapaamisia. Toteutetaan kylien turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia sekä lisätään kylien luontokohteiden, kulttuuritapahtumien ja kotiseudun tunnettuutta. Paikalliset Leader-ryhmät toteuttavat hankkeen toimenpiteitä koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48470

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

28.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner