Projekt
Utvecklingsprojekt - 110805

Kylille III

AISAPARI ry

01.01.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke aktivoi kyliä kehittämään toimintaansa ja käyttämään hyödyksi siihen tarjoutuvat mahdollisuudet. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi edistetään kiertotaloutta ja pyritään saamaan kylien kaikki vahvuudet hyötykäyttöön. Kunta ja laajemmin ajateltuna koko maakunta on kyliensä yhteenliittymä: kylä- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä lisäämällä vähennetään eroja harvaan asutun maaseudun ja keskustaajamien välillä. Maaseudun kehittämisessä on merkittävässä asemassa koko kolmas sektori kokonaisuudessaan: kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteet ja yhteistyöverkosto ulotetaan myös muuhun yhdistyskenttään. Joillakin alueilla paikkaperusteisesta kylätoiminnasta huolehtii esimerkiksi nuorisoseura, manttaalikunta tai vaikkapa metsästysyhdistys. Hanke lisää kylien, kylissä toimivien yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä. Hanke tekee näkyväksi myös neljännen sektorin: kylien asukkaat, joita aktivoidaan osallistumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhteisön hyvinvointi rakentuu hyvinvoivista yksilöistä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

110805

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner