Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 248214

Kylmäketjun tehostaminen kalanpakkauksessa

Erosen Kala Oy

25.05.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pakkaamme Muikun tulevaisuudessa kierrätys ystävällisiin materiaaleihin. Tuotteen säilyminen laadukkaana edellyttää että jäähile saadaan pakattua erillispakkaukseen jatkossa. Tarvitsemme jäähilekoneen ja jäähileen pakkauskoneen jotka toimivat yhdessä omana linjana. Nämä hankinnat takaavat kapasiteetin riittävyyden kylmäketjussa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

248214

Startdatum

25.05.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner