Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 111101

Kyltiltä kyltille

Savonlinnan kylät ry

21.11.2019 - 16.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kyltiltä kyltille on investointihanke, joka liittyy Kyliltä Kylille kehittämis- ja aktiviteettihankkeeseen (hankenumero 94362). Kyliltä kylille on kehittämishanke, jonka tehtävänä on Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja selvitystyö niihin liittyvine palveluineen ja aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Kyltiltä kyltille investointihankkeen tehtävänä on toteuttaa Kyliltä kylille kehittämis- ja aktivointihankkeen tuottaman tiedon mukaiset tarpeet valmistamalla reiteille, aktiviteeteille ja palveluile tarvittavat opasteet ja viitat ja niihin liittyvät varusteet. Opasteissa käytetään Kyliltä kylille hankkeen kilpailuttamaa opastemallia, sen typografiaa ja värejä. Kyltteihin liitettävien QR-koodien kautta välittyy lisätietoa mobiiliverkon kautta. Merkatutu reitit kuvataan ja koosteet jaetaan sosiaalisessa mediassa kaupungin ja Matkailupalvelun sivuilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111101

Aloituspäivämäärä

21.11.2019

Loppumispäivämäärä

16.03.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt