Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 249533

Kymppi – Kalatalouden ympäristöohjelma

Luonnonvarakeskus

07.06.2023 - 30.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KYMPPI - Kalatalouden ympäristöohjelma keskittyy parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta, tuottoa ja kestävää hyödyntämistä sekä tukemaan kalavarojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. KYMPPI-ohjelman viisi tavoitetta ja niiden saavuttavaksi valitut toimenpiteet tukevat sekä Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa että Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitua toimintaohjelmaa (Prioritised Action Framework, PAF). Tavoitteet on tunnistettu osittain vuosina 2017–2023 toimineen aikaisemman Kalatalouden ympäristöohjelman perusteella, mutta osittain mukana on myös kokonaan uusia teemoja. Tavoitteet ovat: Kalojen monipuoliset elinympäristöt, Tulosperusteisten rahoitusmallien pilotointi, Suomenlahden siikatuotannon elvyttäminen, Vaelluskalojen ennallistamismenetelmien kehittäminen ja Kestävän kalastuksen tukeminen. Tavoitteisiin päästäksemme ohjelmassa toteutetaan useita toimenpiteitä liittyen esimerkiksi kunnostusosaamisen varmistamiseen, ankeriaan ylisiirtoihin, tulosperusteisuuden käytännön toteutuksiin, Kymijoen siikatuotannon elvyttämiseen, elinkykyisten lohi- ja taimenpoikasistukkaiden tuotantoon sekä rannikkolajien indikaattorityöhön. Ympäristöohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain ohjausryhmän ohjauksessa, joten niitä tai uusia partnereita voi tulla lisää tai poistua ohjelman edetessä. Kympin viestintää ja vuorovaikutusta tehdään yhteistyössä muun muassa kansallisen kalatalousverkoston kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

249533

Startdatum

07.06.2023

Slutdatum

30.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Forsknings- och utvecklingsprojekt för miljö- och fiskresurser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner