Projekt
Utvecklingsprojekt - 109832

Kynttilät esiin vakan alta

Reisjärven kunta

31.05.2020 - 14.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Reisjärvellä on maantieteellinen sijainti sivussa valtareiteistä sekä kaukaiset etäisyydet kasvukeskuksiin. Tosiasioita ovat väestön voimakas vähentyminen ja ikääntyminen. Vaarana on kiihtyvä negatiivinen kierre, joka johtaa kuntalaisten toiminnallisuuden ja hyvinvoinnin hiipumiseen. Positiivista Reisjärvellä on aktiivinen ja työhaluinen väestö sekä kehittyvät yritykset. Myönteistä on myös lukumääräisesti runsas järjestö-, seura- ja yhdistysrakenne. Näistä lähtökohdista on saatava hyötykäyttöön kaikki mahdolliset resurssit - ihmiset ja erilaiset organisaatiot - ja otettava oppia toimivista konsepteista. Rekisteröityjä yhdistyksiä Reisjärvellä on 78 kpl. Yhdistysten toiminta vähenee ja hiipuu. Organisaatioiden toiminta on harvojen aktiivisten henkilöiden vastuulla ja useissa tapauksissa he ovat mukana useammassa organisaatiossa. Toinen ongelma on osaamisen puute hankerahoituksen löytymisessä, hakemisessa sekä hallinnoinnissa. Yhdistykset tarvitsevat tuekseen arvioijaa, aktivoijaa ja kannustajaa. Yhdistykset tarvitsevat ohjausta kipukohtien tunnistamiseen, tiedonhankintaan ja toimijoiden yhdistämiseen toisiaan tukevaksi verkostoksi. Kynttilät esiin vakan alta -hanke keskittyy yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Hanke keskittyy tukemaan, kehittämään ja rakentamaan pysyviä yhteistyömalleja Reisjärven järjestö-, seura- ja yhdistyskentässä. Yhdistysorganisaatioilla on merkittävä rooli kunnan asukkaiden aktivoimisessa ja osallistamisessa, kylien elinvoimaisuuden edistämisessä sekä yleisessä viihtyvyydessä. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä tuetaan kolmannen sektorin toimintaa. Innostetaan toimijoita ja yhdistyksiä aktiiviseen toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, tehdä hankemaailmaa tutuksi yhteisöille sekä aktivoida kaikenikäiset kuntalaiset osallistumaan toimintaan kartoittamalla heidän tarpeitansa, toiveita ja kykyjä. Lisääntyvä toiminnallisuus heijastuu kaikkien kuntalaisten arkiympäristöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

109832

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

14.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner