Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 33366

Kyrkösjärven melontaelämyshanke

Kyrönjoen Koskihäjyt ry

01.01.2017 - 07.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Seinäjoen elämysliikuntaympäristö on kehittynyt voimakkaasti jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta se on rajoittunut toistaiseksi kuivalle maalle. Nyt haettava hanke laajentaa rakenteita, palveluja ja reitistöjä vesitse tehtävään liikuntaan ja alueen keskeiseen vesistöön, Kyrkösjärvelle. Tavoitteena on Liiverin strategian mukainen terveellisen ympäristön edistäminen tarjoamalla sekä asukkaille että kävijöille mahdollisuus helposti tavoitettavaan, turvalliseen ja mielenkiintoiseen kunto- ja virkistysliikuntaan lähivesistössä. Tavoitetta varten toteutetaan korkeatasoinen melontakeskus, siihen liittyviä yleishyödyllisiä palveluja ja vesitse kuljettava Kyrkösjärven järviluontopolku. Hanke antaa Seinäjoen elämysliikuntaympäristölle uuden ulottuvuuden ja nostaa maakunnan melontaharrastuksen puitteet uudelle tasolle. Hankkeessa huomioidaan esteettömyys ja yhteydet olemassa olevaan liikuntareitistöön. Tuloksena on olennainen laajennus valtakunnallisesti merkittävään verkostoon, jossa Seinäjoen elämysliikuntakaupungin ja useiden yksityisten toimijoiden rakenteet ja palvelut kytkeytyvät samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Hankkeella on valtakunnallista pilottiarvoa sekä elämysliikunnan kokonaisuuden että melontaympäristön kehittämisen näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

33366

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

07.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner