Projekt
Utvecklingsprojekt - 215449

Kyrönmaan kylät kasvuun

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

01.11.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

YHYRES-kehittämisyhdistys ry toteuttaa Kyrönmaan kylät kasvuun –hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kylistä elinvoimaisia ja vireitä sekä ylläpitää tätä kehityssuuntaa. Elinvoiman ylläpitoon tarvitaan ennen kaikkea kyläläisiä, niinpä hankkeen keskiössä on kylien asukasluvun kääntäminen kasvuun tai vähintään ennallaan pitäminen. Jotta kylät voivat vastata tähän haasteeseen ja tarjota asukkaille ja kylien toimijoille mahdollisuutta asua ja toimia kylissä, tarvitaan kylien elinvoiman kehittämistä ja palvelujen lisäämistä sekä tiedon lisäämistä kylien tarjoamista mahdollisuuksista. Tämän lisäksi halutaan lisätä kylien toiminnallisuutta ja aktiviteetteja, jolloin ne voivat tarjota yhteisölleen ja sen asukkaille sekä kylissä vieraileville mahdollisuuksia osallisuuteen, elämyksiin ja ylipäätään saada sisältöä elämään sekä oppia ja omaksua uusia tietoja ja taitoja. Hankkeella edistetään hyvien toimintamallien leviämistä, neuvotaan sekä kannustetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan. Yhteistyötä tehdään kylätoimijoiden lisäksi eri toimijoiden/organisaatioiden kanssa, miten houkutella alueelle uusia asukkaita. Hankkeen ydintoimintoja ovat viestintä ja tiedotus Kyrönmaan kylistä, koska hankkeessa markkinoidaan alueen kyliä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Hankkeesta tiedotetaan hankkeen kohderyhmälle ja hyödynsaajille hankkeen toiminnasta monipuolisesti ja useita eri viestikanavia käyttäen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

215449

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner