Projekt
Utvecklingsprojekt - 275404

Kyrönmaan Maaseudun HybridiEnergia

Thermopolis Oy

- 27.02.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kyrönmaan Maaseudun HybridiEnergia -hanke on Thermopolis Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen yhteinen kehittämishanke (1.3.2024 - 28.2.2027), jonka päätoimialueena on Kyrönmaan alue Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu alueen energiantuotannon monipuolistaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen kansainvälisen ilmastoyhteistyön avulla. Hankkeen aktivointitoimenpiteillä pyritään pääsemään irti fossiilienergiasta rakentamalla alueellisia uusiutuvan energian toimintamalleja. Aktivointitoimet tukevat aluetaloutta, työllisyyttä, elinvoimaa, yritystaloutta sekä alan innovaatiota. Lisäksi hanke pyrkii demonstraation avulla löytämään peltoenergialle ja viljankuivauksen sivujakeille taloudellisesti kestävää jälkikäyttöä. Hanke koordinoi kansainvälistä ilmastoyhteistyötä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen ensisijaisiin kohderyhmiin ja hyödynsaajiin kuuluvat maa- ja metsätalouden harjoittajat, pk-yritykset, kunnat, muut metsäenergia-alan toimijat, oppilaitokset, neuvontajärjestöt sekä viime kädessä yksittäiset kansalaiset Suomessa ja Virossa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275404

Slutdatum

27.02.2027

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Internationell

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner