Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156032

Kyyhkylä-Siikasalmi-Helppanala kyläverkkohanke – tietoliikennepalveluiden kehittäminen

MPY Telecom Oyj

03.01.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää paikallista tietoliikenneinfrastruktuuria Mikkelissä Kyyhkylä-Siikasalmi-Helppanala alueella. Kyseisellä alueella ei ole eikä ole tulossakaan kapuallisin perustein EU:n määrittelyn mukaista NGA-verkkoa. Hankkeen tarkoituksena on edistää seuraavan sukupolven tietoliikennepalveluiden tarjontaa alueella ja siten edistää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa alueen yritysten ja asukkaiden toimintamahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa myös alueen kiinteistöissä, myöskin vapaa-ajan asunnoilla, etätyön tekemisen, kun kiinteistöihin hankitaan kuituliittymiä rakentuvasta verkosta. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteisrakentamista alueella sähköverkkojen maakaapelointien kanssa sekä hyödyntää sähköyhtiöiden rakentamaa infraa, ostamalla siitä erilaista kapasitettia tietoliikennekäyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

156032

Aloituspäivämäärä

03.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt