Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156032

Kyyhkylä-Siikasalmi-Helppanala kyläverkkohanke – tietoliikennepalveluiden kehittäminen

MPY Telecom Oyj

03.01.2021 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää paikallista tietoliikenneinfrastruktuuria Mikkelissä Kyyhkylä-Siikasalmi-Helppanala alueella. Kyseisellä alueella ei ole eikä ole tulossakaan kapuallisin perustein EU:n määrittelyn mukaista NGA-verkkoa. Hankkeen tarkoituksena on edistää seuraavan sukupolven tietoliikennepalveluiden tarjontaa alueella ja siten edistää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa alueen yritysten ja asukkaiden toimintamahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa myös alueen kiinteistöissä, myöskin vapaa-ajan asunnoilla, etätyön tekemisen, kun kiinteistöihin hankitaan kuituliittymiä rakentuvasta verkosta. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteisrakentamista alueella sähköverkkojen maakaapelointien kanssa sekä hyödyntää sähköyhtiöiden rakentamaa infraa, ostamalla siitä erilaista kapasitettia tietoliikennekäyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

156032

Startdatum

03.01.2021

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner