Projekt
Utvecklingsprojekt - 37590

Laadulla liikkeelle

Rieska-Leader ry

01.01.2017 - 23.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Leader-ryhmän oman toiminnan laadun ja erityisesti viestinnän sekä tiedottamisen tehosta-misesta on käyty keskustelua monissa yhteyksissä. Vaikuttavuuden näkökulmasta nämä ovat juuri niitä asioita, joihin tulee kiinnittää huomioita jatkossa entistä enemmän. Myös Rieska-Leaderistä myönnetyissä hankkeissa viestinnälliset ja EU-rahoituksen tiedottamisen ongelmat on havaittu ja niihin tarvitaan ratkaisuja. Rieska-Leader ry:n ¿Laadulla liikkeelle¿ -hankkeen tavoitteina on kehittää oman toiminnan laatua ja parantaa viestintää Leader-toiminnan mahdollisuuksista, saaduista tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Valtakunnallisessa prosessissa aloitettua Leader-ryhmien laatutyötä jatketaan päivittämällä Rieska-Leaderin laatukäsikirja vastaamaan meneillään olevaa ohjelmakautta. Hankkeen aikana suunnitellaan ja kokeillaan erilaisia palautemenetelmiä (asiakkaat ja yhteistyökumppanit), kehitetään eri prosessien laatumittareita, parannetaan asiakirjojen sähköistä hallintaa, hallitustyöskentelyn laatua ja työntekijöiden työhyvinvointia. Viestintä ja Rieska-Leaderin hanketoimijoiden yhteistyön syventäminen tiedotuksen tehostamisen näkökulmasta ovat vahvasti hankkeen keskiössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

37590

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

23.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner