Projekt
Utvecklingsprojekt - 145129

Laatua lahtivajoihin Satakunnassa

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.12.2020 - 24.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kiinnostus riistan lihaa kohtaan on suurta. Myös lihaan liittyvää kehittämishalukkuutta löytyy metsästysseuroista. Toiminnan käynnistyminen vaatii kuitenkin usein ulkopuolista apua ja niiden polkujen hahmottamista, jotka vievät lihatuotteen metsästä lautaselle. Keskeistä riistan lihan kaupalliselle hyödyntämiselle metsästysseurassa on halukkuus toiminnan kehittämiseksi. Lihan myymiseksi tilojen on täytettävä tietyt ehdot, joiden täyttämiseen elintarvikelainsäädäntö velvoittaa kaikki toimijat. Hankkeen päätavoitteena on saada Satakuntaan käyttöön uusia, elintarvikehuoneistovaatimuksen mukaisia riistan käsittelytiloja niin, että jatkossa erityisesti vahvoille peurakanta-alueille syntyisi nykyistä kattavampi verkosto kyseisiä käsittelytiloja riistaresurssin tehokkaaksi ja monipuoliseksi hyödyntämiseksi. Kyselyiden, haastattelujen ja lahtivajakäyntien pohjalta hankkeen tavoitteena on saada vähintään 5 seuraa aloittamaan käsittelytilojen rakentamisen/ uudistamisen suunnittelu yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145129

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

24.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner