Hanke
Utvecklingsprojekt - 34371

Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekanisen prosessin avulla

Luonnonvarakeskus

31.12.2016 - 12.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan kauranviljelyn kustannustehokkuutta, kauraraaka-aineen laatua ja kehitetään uusia viljelijä- ja asiakassuuntautuneita menettelytapoja. Kauran tuotannon vaikeus on, että kuorellisen kauran tuotannossa saadaan vain 2,5 tonnia elintarvikekelpoista kauraa 8 tonnista kasvi- ja jyvämassaa. Lisäksi pellolle talveksi yleisesti jäävä olki toimii hyvänä kasvualustana homeille, jotka voivat tuottaa kauraan homemyrkkyjä. Hankkeessa selvitetään, voimmeko kannattavasti jakaa pelloilta kerättävän oljen ja kauran käsittelyn sivutuotteet hitaasti ja nopeasti hajoavaksi jakeeksi tunnetulla termomekaanisella prosessilla. Koska pelloissa on nykyisin vähän orgaanista ainesta, hitaasti hajoava kaurajae kierrätetään takaisin peltoon. Tähän jakeeseen sekoitetaan myös muita aineita kuten esimerkiksi puutuhkaa ja kalkkia. Kokeilemme lisäksi nopeasti hajoavan kasvimassajakeen käyttöä rehuna. Hankkeessa lasketaan ja suunnitellaan, millaisella laitteistolla termomekaaninen prosessi voidaan toteuttaa paikallisella tasolla. Tällä hankeasetelmalla, viljelijöiden, tutkimus-ja neuvontaorganisaatioiden sekä pk-yritysten ¿ myös ulkomaisen pk-yrityksen - yhteistoiminnalla etsitään aktiivisesti uusia innovatiivisia kauraratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

34371

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

12.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
innovation/försök
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt