Hanke
Utvecklingsprojekt - 102063

Laatumarja – Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.08.2019 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Puutarhakasvien tuotantoalueina sekä Varsinais-Suomi että Satakunta ovat erittäin tärkeitä. Alueella toimii lähes 300 marjoja tuottavaa tilaa ja kokonaissadosta alueella tuotetaan 20 %. Hanke tähtää sekä avomaalla että kausitunnelissa tapahtuvan marjantuotannon kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Kasvanut tuore- ja pakastemarjojen kysyntä luo mahdollisuudet laajentaa marjanviljelyä ja lisätä sen kannattavuutta. Vaikka marjojen markkinatilanne on hyvä, keskimääräistä alhaisemmat satotasot heikentävät tuotannon kannattavuutta. Hankkeessa halutaan viljelmäkohtaisesti selvittää, mitkä viljelykäytännöt ovat erityisesti esteenä tyydyttävän korkeiden satotasojen saavuttamiseksi. Tarpeen on löytää uusia alueellamme menestyviä lajikkeita. Herukat ovat erinomaisesti ilmastoomme sopivia viljelykasveja ja niiden kysyntä on viime vuosina lisääntynyt. Myös pensasmustikan kasvanut kysyntä tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon. Hanke edistää näiden marjojen viljelmien perustamiseen ja kannattavuuteen liittyviä käytäntöjä. Myös uusia viljelyteknisiä ratkaisuja ja uutta teknologiaa tuodaan viljelmille. Tunneliviljelyyn etsitään ratkaisuja myös maisemallisista näkökulmista ja tunneleiden sijoitteluun liittyvien lupakäytäntöjen helpottamiseksi. Hankkeessa syntyy yhteistyöverkosto, jossa tutkimustiedon, neuvontaosaamisen ja viljelijöiden kokemusperäisen tietämyksen yhdistäminen luo mahdollisuuksia uusien kestävien marjantuotannon menetelmien käyttöönottoon. Verkostoa ylläpidetään sekä sähköisesti että tilaisuuksina hankealueen eri seuduilla. Tavoitteena on saada lisäarvoa marjantuotantoon niin, että se monipuolistuu, satokaudet pitenevät, kannattavuus lisääntyy ja sadon markkinointimahdollisuudet paranevat: marjojen saatavuus jopa vientiin paranee ja monipuolistuu. Hankkeen vaikuttavuus tullaan näkemään alueen lisääntyvänä, kestävin menetelmin toteutettuna kannattavana marjojen lähituotantona, josta hyötyy koko tuotantoketju paikallista jatkojalostusta ja kuluttajia myöden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102063

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

bärodling
närproducerad mat
växthusproduktion
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt