Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 183735

Laavun rakentaminen Rytkiön Riistavajan piha-alueelle

OSUUSKUNTA RYTKIÖN RIISTAVAJA

09.12.2021 - 25.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Laavun rakentaminen Osuuskunta Rytkiön Riistavajan piha-alueelle Multian kuntaan. Laavua käytetään Riistavajan yhteydessä toimivan tuoremehumehustamon asiakkaiden odotustilana, Riistavajan ja Rytkiön Riistavajan Kannatuyhdistyksen tilaisuuksien järjestelyissä. Rytkiön Riistavajaa on jo käytetty mm. koululuokkien retkeilykohteena, jossa kolmelle koululuokalle on esitetelty tuoremehun puristamista omenoista. Koulun opettajien kanssa on suunniteltu myös Riistavajan käyttöä edellleenkin tutustumiskohteena, jolloin koululaisille järjestetään riistapolkuja ja koululaisia tutustutetaan riistalihan käsittelyyn. Laavu toimii eväsruokailujen jerjestelyissä. Suunnitelmissa on yhdessä Riistavajan Kannatusyhdistyksen kanssa järjestää esimerkiksi sienikursseja, kylätapahtumia sekä Osuuskunnan että Kannatusyhdistyksen jäsentapahtumia, joissa laavu toimii kokoontumis- ja tarjoilutilana. Laavu on myös lähiympäristön asukkaiden ja kesäasukkaiden virkistyskäytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183735

Aloituspäivämäärä

09.12.2021

Loppumispäivämäärä

25.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt