Projekt
Investeringsprojekt - 263082

Ladun Maja 2080

Jyväskylän Latu ry

- 30.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Jyväskylän Latu ry:n omistama Ladun Maja Jyväskylän Taka-Keljossa Kolmisoppisen rannalla peruskorjataan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia rakennustekniikan, tehokkaan energian käytön ja ekologisuuden kuin myös keittiötilojen toimivuuden ja hygieniamääräysten suhteen. Myös Majan asiakastilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä parannetaan niin majakahvion asiakkaiden kuin monien erilaisten Majan käyttäjien ja yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti. Maja on edellisen kerran remontoitu 55 vuotta sitten. Tavoitteena on, että kunnostettu ja uudistettu Maja palvelee Ladun Majan ulkoilualueella myös tulevina vuosikymmeninä. Peruskorjaus toteutetaan pääosin kokonaisurakkana syksyllä 2024 syys -marraskuiden aikana hiihtokauden ulkopuolella, jolloin Maja on mahdollisimman lyhyen ajan poissa käytöstä. Kokonaisurakka sisältää kaikki remontointityöt, lukuun ottamatta talkootyöt, suunnittelu- ja rakennusvalvontyöt sekä sähköliittymän vaihto. Hanke rahoitetaan osin JyväsRiihen hankerahoituksen ja osin omarahoituksen sekä soveltuvilta osin yhdistyksen omana talkootyönä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

263082

Slutdatum

30.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner