Hanke
Utvecklingsprojekt - 143113

Lähde vaikuttaa 2.0

Savonlinnan kylät ry

03.01.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

LÄHDE vaikuttaa 2.0 -hankkeen päämäärä on varmistaa Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöytä -lähidemokratiatoiminnan juurruttaminen mahdollisimman monen kuntalaisen ja heidän perustamiensa yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen kiinnostus ja osallisuus lähidemokratiatoimintaan. Näin varmistetaan se, että Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöytä -lähidemokratiatoiminta toteuttaa aidosti niitä osallisuustavoitteita, joita toiminnalle on sekä kuntalaisten, heidän eri yhteisöjensä, että päättäjien toimesta asetettu. Lähde vaikuttaa 2.0 - hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön verkko-osallisuutta kokouksien livestriimauksin sekä jatkuvalla chatpalvelulla. Näin madalletaan entisestään kynnystä osallistua vaikuttamaan asioihin ja niiden kulkuun Savonlinnan kaupungissa. Kunnallisvaalit 18.4. 2021 tuovat oman lisänsä vaikuttamiskanavien hyödyntämiseen, jossa ihmisiä aktivoidaan äänestämään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

143113

Aloituspäivämäärä

03.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

byaverksamhet
kommunikation
kultur
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt