Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13484

Lahdenpohjan suojelualueen ja venerannan kunnostus

Vesijärven ystävät ry

20.08.2015 - 28.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Toimenpiteen kohderyhmänä ovat alueen asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat ja lintuharrastajat. Toimenpiteen tarkoituksena on kunnostaa Hollolan kunnassa Lahdenpohjan kylässä sijaitseva kylän yhteinen venevalkama. Toimenpiteen yhteydessä ruopataan myös venevalkaman vieressä olevalle Natura-alueelle / linnunsuojelualueelle järven suuntaisia väyliä, jotka mahdollistavat veden kiertämisen ranta-alueella. Ruoppauksen yhteydessä alueelta poistetaan valuma-alueen laskuojien mukanaan tuomat kiinteät maamassat, jotka ovat aiheuttaneet ranta-alueen kasvamisen umpeen. Toimenpiteen tuloksena Lahdenpohjan kylän yhteisrannan käyttö mahdollistuu alueen asukkaille. Hankkeen seurauksena alueen rannalle tulee noin 20-30 uutta venepaikkaa alueen asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Luonnonsuojelualueella tehtävät kunnostukset turvaavat alueen luontoarvojen säilymisen sekä parantumisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13484

Aloituspäivämäärä

20.08.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt