Projekt
Utvecklingsprojekt - 167343

Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa 2021-2022

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

01.08.2021 - 30.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa 2021-2022 -hankkeessa selvitetään ja selvitykseen pohjaten autetaan Naantalin kaupunkia kokeilemaan lähijakelupiste-konseptia. Esiselvityksessä kartoitetaan lähijakelupiste-konseptin edellytyksiä, tarpeita ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten toiveita. Markkinavuoropuhelulla selvitetään lähijakelupisteen teknisiä ja digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia. Esiselvityksen perusteella muotoillaan palvelukonsepti Naantalin kaupungin kokeiltavaksi maaseutumaisella saaristoalueella. Tuloksista viestitään laajasti ja tuotetut materiaalit ovat hyödynnettävissä muissa kaupungeissa. Hankkeen toteuttaja on Valonia. Naantalin kaupunki tekee Valonian kanssa aktiivisesti yhteistyötä myös esiselvityksessä ja hankkeen viestinnässä. Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten välivarasto. Tavoitteena on mahdollistaa ympärivuorokautinen käyttö, jotta esimerkiksi yönaikaiset kuljetukset ovat mahdollisia ja palvelua voi käyttää oman aikataulunsa mukaisesti. Kyse on myös joukkoistetusta jakelusta, jossa tavaroita ja lähetyksiä voivat kuljettaa sekä yritykset että yksityishenkilöt. Esiselvityksessä pakettiliikenteen ohella tarkastelussa ovat lähiruoan ja lähikalan tuottajat ja toimittajat. Sidosryhmäkeskusteluja käydään laajasti paikallisten toimijoiden kanssa ja tehdään palvelutarpeisiin ja -odotuksiin liittyvä sähköinen kysely. Esiselvityksessä hyödynnetään mahdolliset synergiaedut ja muut linkittyvät tarpeet Naantalin kaupungin suunnalta. Hankkeella pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden kehittämiseksi sekä kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan palveluita kehittämällä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167343

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

30.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner