Projekt
Utvecklingsprojekt - 22470

Lähiliha sikatiloilta

Suomen Sikayrittäjät ry

01.04.2016 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sianlihantuottajien määrä Kaakkois-Suomessa on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Teollisen teurastamotoiminnan loppuminen alueelta on vaikuttanut myös sikatalouden kehittämismahdollisuuksiin alueella. Sikatalouden pitkään jatkunut taloudellinen matalasuhdanne on vaikuttanut lopettamispäätöksiin tiloilla. Tuotantoa on tehostettu ja panostettu eläinten hyvinvointiin sekä terveyteen. Alueen sianlihantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että Kaakkois-Suomen alueella tuotetusta sianlihasta entistä suurempi osuus teurastetaan paikallisesti ja markkinoidaan tuoreena lähilihana. Tällä turvataan sianlihan tuotanto alueella. Hankkeessa tehdään tutustumismatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Opintomatkojen teemoja ovat yhteistyökuviot sikatilojen ja jatkojalostajien kesken. Lisäksi tutustutaan uusiin lähiruoan tuottamismentelmiin ja lyhyisiin toimitusketjuihin, logistiikkaan ja markkinointiin. Tehdään selvityksiä alueen toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä lähilihan tuottamiselle hyväksikäyttäen uusia palveluprosesseja ja jatkojalostusmenetelmiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22470

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner