Hanke
Utvecklingsprojekt - 190561

Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä

Vanajavesisäätiö sr

31.08.2022 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä –hanke tarjoaa Tammelan, Forssan ja Jokioisten päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 18 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely. Lisäksi jaetaan tietoa erilaisista ympäristökasvatusmateriaaleista päiväkodeissa myöhemmin hyödynnettäväksi. Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden. Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2022-31.5.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

190561

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

miljö
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt