Hanke
Utvecklingsprojekt - 14093

Lähiruoan koordinaatiohanke

Turun yliopisto

16.06.2015 - 31.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Valtakunnallisen lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Hankkeessa sovitetaan yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistetaan lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. Samalla tuetaan ja täydennetään alueilla toteutettavaa kehittämistyötä rakentamalla yhteyksiä ja suunnittelemalla yhteisiä toimenpiteitä. Viestintä on keskeinen koordinaatiohankkeen toimenpidekokonaisuus ja läpikulkevana teemana kaikessa koordinaatiohankkeen toiminnassa. Lähiruoan koordinaatiohanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnallisen toiminnan ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kesken ml. lähiruokaan liittyvät läheiset toimialat kuten luomu, luonnontuotteet ja (ruoka)matkailu. Hankkeen tärkein kohderyhmä on lähiruoka-alaan liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Näiden verkostojen kautta hyödynsaajina ovat paikalliset elintarvikeyritykset ja tuottajat sekä niiden yhteistyökumppanit eli asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin. Hanke toteutetaan ajalla 17.6.2015-31.1.2018 ja sitä koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14093

Aloituspäivämäärä

16.06.2015

Loppumispäivämäärä

31.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande koordineringsprojekt

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt