Hanke
Utvecklingsprojekt - 176330

Lähiruokatoimijoiden esiselvityshanke

Juvan kunta

31.10.2021 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on puolen vuoden ja neljän kunnan yhteinen esiselvityshanke, jossa selvitetään ko. kuntien yritysten kiinnostusta lähiruoka- ja matkailuelinkeinonsa kehittämiseen. Myös elinkeinot, jotka liittyvät läheisesti lähiruokaan liittyvien raaka-aineiden hankintaan ja/tai myyntiin ovat tutkimuksen kohteena (esim. ravintolat ja maatilat). Kyseiset elinkeinot ovat tärkeitä edellä mainituille alueilla. Tavoitteena on saada selvyys miten alueiden yritykset haluavat kehittää kyseisiä elinkeinoja ja heidän halukkuus tiivimpään yhteistyöhön toistensa kanssa. Mikäli yrityksiltä löytyy halukkuutta toimintojensa kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen, niin voidaan lähteä muodostamaan varsinaista, isompaa kaksivuotista yhteishanketta. Mikä ja millainen on hankkeen muoto, selviää tässä esiselvityksessä. Toisin sanoen, syntyykö yritysryhmiä, jolloin kyseessä on yritysryhmähankkeita vai onko hankkeessa mukana myös kunnat, jolloin kyseessä on alueellinen yhteistyöhanke kuntien ja yritysten osarahoittamana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

176330

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
kvinnor
marknadsföring
matturism
närproducerad mat
nätverk
resurseffektivitet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt