Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 233521

lahnan rysäpyynti

Huusko Timo Ilari

10.03.2023 - 08.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Särkikalojen lisääntynyt kysyntä mahdolistaa niiden pyynin, mikäli kalusto on siihen soveltuva. Koska kala on pyytäjälle vähäarvoista, määrät on oltava suuria Pyynin sesonki on lyhyt makuhaitan vuoksi. Kalaa on pyydettävä silloin kun kala on liikkumassa kutualueelle ,kudulta ja sieltä pois tullessa. Tarvitaan erikokokoisia rysiä..

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

233521

Startdatum

10.03.2023

Slutdatum

08.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner