Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180045

Lahnasenkosken retkeilyinfra

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

01.11.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohteena on Lahnasenkosken alue, joka on osa Hiitolanjoen virkistysaluekokonaisuutta. Rautjärvellä on käynnissä kolmen voimalapadon purkaminen ja kolmen kosken ennallistus: Kangaskoskella, Lahnasenkoskella ja Ritakoskella, projektin seurauksena Hiitolanjoki tulee vakiintumaan yhdeksi Etelä-Suomen kiinnostavista luontonähtävyyksistä ja alueelle tulee virtaamaan vierailijoita ihastelemaan vapaita koskia. Koskista alimpana ja lähimpänä Venäjän rajaa sijaitsevan Kangaskosken ennallistus valmistui syksyllä 2021, sen ympäristön infrastruktuuri keväällä 2022. Seuraavana vuoroon tulee tämän hankkeen kohteena oleva, pudotuskorkeudeltaan suurin Lahnasenkoski ympäristöineen, josta syntyy Hiitolanjoelle tulevien retkeilijöiden pääkohde. Saavutettavuuden, padon purkamisen sekä kosken muutostöiden vuoksi alueelle rakennetaan uusia turvallisia ja esteettömiä rakenteita: esteetön grillikatos, lintutorni ja käymälä joihin varmistetaan myös esteetön pääsy helppokulkusia kulkuväyliä pitkin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180045

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner