Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 94469

Lahtisuulin rakentaminen

Kovesjoen Erämiehet r.y.

25.03.2019 - 10.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

- Lahtisuulin rakentaminen seuralle lähinnä hirvien ja peurojen käsittelyä kaadon jälkeen. Tällä hetkellä esim hirvenmetsästyksessä noin 30 metsästäjän ryhmä on jaettu seitsemään lihanjakoryhmään, joka kukin käsittelee ruhot eri paikoissa. Hirviä kaadettu viime vuosina noin 30 ja peuroja viime metsästyskaudella 33. - Toimittu vuodesta 1995 SRVA-toiminnassa (Suurriistavirka-apu). Metsästysmaita halkova valtatie 23 aiheuttaa erityisen paljon tehtäviä. SRVA-tehtäviä ollut eniten Parkanon-Karvian Riistanhoitoyhdistyksen alueella. Kolarissa tai muuten vioittuneet eläimet saadaan aktiivisen metsästäjäkunnan voimin tehokkaasti lopetettua ja eläimen kärsimykset päättymään. Jotta nämä saataisiin tehokkaasti hyötykäyttöön tulisi alueella olla riittävä määrä kylmäsäilytystiloja, joissa käsittely voidaan suorittaa asianmukaisesti - Lahtivaja voisi toimia koulutuspaikkana lihan käsittelyssä; Metsästäjäliiton, Riistanhoitoyhdistyksen ja oman seuran. - Seuran tehtävänä on pitää toiminta-alueensa hirvieläinmäärät tasapainossa, ettei liiallinen kanta haittaa ma- ja metsätaloutta. Uudella lahtivajalla varmistetaan seuratoiminnan jatkuminen ja samalla maanomistajiin päin uskottavuutta. Seuran alueella 5 isohkoa karjataloutta, joissa tulee hetkittäin hätäteurastuksen tarve, jota uusi lahtivaja voisi tarvittaessa auttaa. - Seuratoiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeänä asiana on nuorten saaminen toimintaan mukaan. Heille lihankäsittelytietojen ja -taitojen siirtäminen yhtenäisessä tilassa toimisi erinomaisesti. -Kovesjoen Erämiehet on saanut kunnian tehdä seutukuntaa tunnetuksi toimimalla jahti-isäntänä vuosina 1999, 2016 ja 2017 Parkanon kaupungin järjestämässä Elinvoimajahdissa. Jahtiin on osallistunut kaupungin keskeisiä yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia (Pirkanmaan liitto, Ely-keskus, valtion viranomaisia ja päättäjiä). Seura on toiminut jahdin vetäjänä seuran metsästysalueilla. Jatkossa voisi jahtia laajentaa myös kaadon jälkeen tehtävään lahtikäsittelyyn.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

94469

Startdatum

25.03.2019

Slutdatum

10.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner