Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157590

Lahtivajan remontti

Illon Metsästysseura ry

28.02.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Remontoidaan lahtivaja niin, että sen kapasiteetti on riittävä kasvaneille hirvieläinkannoille ja saalismäärille. Samalla tehdään tarvittavat muutokset, jotta lahtivaja täyttää ilmoitetun elintarvikehuoneiston vaatimukset, jolloin sieltä voidaan toimittaa luonnonvaraisen riistan lihaa tarkastamattomana vähittäismyyntiin tai suoraan kuluttajalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157590

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt