Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 200073

Laitasaaren Mombasa

Laitasaaren kyläyhdistys ry

30.04.2022 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Laitasaaren alueen kehittäminen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Koulun rantaan hankitaan kotalaavu venerannan läheisyyteen. Alueen asukkaiden lisäksi kotalaavu palvelee myös Laitasaaren koulun oppilaita, päiväkotiryhmää sekä muita muhoslaisia. Tämän hankinnan avulla voimme lisätä alueen yhteisöllisyyttä mahdollistaen asukkaille ajanviettopaikan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

200073

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt