Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200767

Laiturin rakentaminen

Mäkipörhölä Olavi

08.04.2022 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Laiturin rauta ponttien lyönti ja sisäpuolen kaivaminen noin 2m syvyiseksi. Maiden levittäminen täytemaaksi ranta alueelle. Tarjouksesta puuttuu kaivuutyön tarjous se tehdään tuntityönä 100€/h 0 alv arvioitu aika 20h levityksineen

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200767

Startdatum

08.04.2022

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner