Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 237278

Lajittelupöydän hankinta

Johtela Eerik Kristian

05.04.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan saaliin lajittelun mahdollistava pöytä alukseen. Sekasaaliin tehokas lajittelu mahdollistaa kaikken saaliin osien hyödyntämisen. Ilman lajittelua sekasaalis käsitellään tai ainakin myydään rehuna.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

237278

Startdatum

05.04.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner