Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68636

läktarbygge för Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträff rf

31.03.2018 - 14.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hangö Teaterträff är en professionell teaterfestival på svenska i Finland. Festivalen ordnas årligen andra veckoslutet i juni. Festivalens fokus och utgångspunkt är det finlandssvenska teaterfältet, utan att utesluta föreställningar på finska eller internationella gästspel. För scenkonstnärer fungerar den också som ett forum för nätverkande och diskussioner, ett levande möte för teaterproffs, studeranden, lokal publik och gästande festivalbesökare. Festivalen håller en låg tröskel för dialog mellan publik, aktörer och volontärer. Hangö Teaterträff söker understöd från Pomoväst för att bygga flyttbara läktare som används under teaterträffen. Festivalen har under årens lopp byggt läktare i de utrymmen som de använder som föreställningsutrymmen. Detta är tyvärr i inte ett hållbart koncept eftersom det är tidskrävande och tar upp mycket resurser i form av volontärer. I och med att de tekniska kraven på de föreställningar som medverkar ökar så måste Hangö Teaterträff hitta ett bättre sätt att kunna nyttja sina volontärer. Festivalens personal har funderat på att tillverka ett modulsystem av läktare som lätt kan flyttas till olika föreställningsutrymmena. Det skulle bestå av moduler för tre stora läktare. Det vill säga att det skulle finnas 3 stycken stora flyttbara läktare som skulle användas till de utrymmen som Teaterträffen nyttjar i Hangö. Konstruktionen skall också gå att byggas så att man kan få 6 stycken mindre läktare beroende på vilka utrymmen det förfogas över. Konstruktionerna skulle förvaras i Hangö så att det också kan nyttjas av andra föreningar eller för gästspel som kommer och uppträder i Hangö. Detta skulle göra det möjligt för andra föreningar i Hangö att använda dem. Läktarna skulle byggas i april-maj 2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

68636

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

14.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt