Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68636

läktarbygge för Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträff rf

01.04.2018 - 14.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hangö Teaterträff är en professionell teaterfestival på svenska i Finland. Festivalen ordnas årligen andra veckoslutet i juni. Festivalens fokus och utgångspunkt är det finlandssvenska teaterfältet, utan att utesluta föreställningar på finska eller internationella gästspel. För scenkonstnärer fungerar den också som ett forum för nätverkande och diskussioner, ett levande möte för teaterproffs, studeranden, lokal publik och gästande festivalbesökare. Festivalen håller en låg tröskel för dialog mellan publik, aktörer och volontärer. Hangö Teaterträff söker understöd från Pomoväst för att bygga flyttbara läktare som används under teaterträffen. Festivalen har under årens lopp byggt läktare i de utrymmen som de använder som föreställningsutrymmen. Detta är tyvärr i inte ett hållbart koncept eftersom det är tidskrävande och tar upp mycket resurser i form av volontärer. I och med att de tekniska kraven på de föreställningar som medverkar ökar så måste Hangö Teaterträff hitta ett bättre sätt att kunna nyttja sina volontärer. Festivalens personal har funderat på att tillverka ett modulsystem av läktare som lätt kan flyttas till olika föreställningsutrymmena. Det skulle bestå av moduler för tre stora läktare. Det vill säga att det skulle finnas 3 stycken stora flyttbara läktare som skulle användas till de utrymmen som Teaterträffen nyttjar i Hangö. Konstruktionen skall också gå att byggas så att man kan få 6 stycken mindre läktare beroende på vilka utrymmen det förfogas över. Konstruktionerna skulle förvaras i Hangö så att det också kan nyttjas av andra föreningar eller för gästspel som kommer och uppträder i Hangö. Detta skulle göra det möjligt för andra föreningar i Hangö att använda dem. Läktarna skulle byggas i april-maj 2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

68636

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

14.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner