Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 113953

Lämpöä ja kulttuuria kylätalolle

Kursun kyläseura ry

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Kursun kylätalon toiminnan tehostaminen ja laajentaminen ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään toimenpiteinä: lämmityslaitteiston uusiminen, salin seinien maalaamiselle, näyttämön maalaamiselle, näyttämön tekniikan uusimiselle sekä ikkunoiden kunnostamiselle. Tavoitteena on saada kylätalon käyttöaika lähemmin ympärivuotiseksi sekä tanssisalin käytön helpottaminen. Lisäksi myös saada lähiympäristöä pienillä toimenpiteillä viihtyisämmäksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113953

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt