Projekt
Utvecklingsprojekt - 16710

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 23.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hankkeen päätavoitteena on lisätä energiaomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaan alueella metsäenergialla. Hanke keskittyy alueen lämpöyrittäjätoiminnan vahvistamiseen ja alan kasvun aikaansaamiseen. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti alueen potentiaaliset lämpöyrittäjäkohteet, välitetään tietoa lämpöyrittäjätoiminnan kannattavuuden parantamisesta ja aktivoidaan lämpöyrittäjiä kehittämään toimintaansa uusien innovatiivisten teknologisten ja logististen ratkaisujen avulla. Hanke välittää ajankohtaista lämpöyrittäjyys- ja metsäenergiatietoutta alueen toimijoille ja yrittäjille erilaisten tapahtumien ja julkaisujen avulla. Hankkeen työntekijöiden ylläpitämät kansainväliset kontaktit edistävät lämpöyrittäjätoiminnan tiedonvaihtoa alueelle. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lämpöyrittäjät ja lämpöyrittäjäksi aikovat alkutuottajat eli viljelijät ja metsänomistajat. Muita hankkeen hyödynsaajia alkutuottajien aktivoituessa ovat hakkuri- ja metsäkoneyrittäjät, metsäorganisaatiot sekä lämpöä tarvitsevat yritykset, kunnat ja yksityiset asukkaat. Hankkeen tulokset näkyvät lämpöyrittäjien alaan välittömästi liittyvien yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantumisena metsäenergian käytön lisääntymisen myötä. Kaiken kaikkiaan tuloksilla on moninaisia suoria ja välillisiä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Hanke edistää sekä maakunnallista että kansallista bioenergian käyttötavoitteen toteutumista ja sitä kautta hillitsee ilmastonmuutosta, jolloin hyödyt välittyvät osaksi EU:n suurempia uusiutuvan energian kasvutavoitteita. Yksilöidyt toimenpiteet toteutetaan kolmen osahankkeen avulla: 1. Lämpöyrittäjyyden kasvu, 2. Lämpöyrittäjyyden kannattavuuden parantaminen ja 3. Lämpöyrittäjyyden uudet innovaatiot. Hanketta toteuttavat Suomen Metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16710

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

23.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner