Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 57663

Land of National Parks North

Metsähallitus

31.12.2017 - 19.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luontomatkailu on tällä hetkellä maailmalla kasvava trendi. Luontomatkailun valtavirtaistumisen myötä asiakaskunnan tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. Land of National Parks North -hankkeessa kehitetään luontomatkailun infrastruktuuria Luontoaktiviteetit matkailun kärjiksi- aktivointihankkeessa tunnistettujen kärkiaktiviteettien pohjalta. Kyseisen hankkeen selvitystyön tuloksena Koillismaalla sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kehittämisen kannalta tärkeimmiksi aktiviteeteiksi nousivat patikointi, pyöräily, melonta ja ns. wildlife eli luonnontarkkailu ja valokuvaus. Yksi aktivointihankkeen esille nostama kehittämistarve liittyen kaikkiin edellä listattuihin aktiviteetteihin on helppouden lisääminen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää Land of National Parks -alueen pohjoisosan (Kuusamo) luontomatkailuinfrastruktuuria siten, että se mahdollistaa kansainvälisen matkailun kehittymisen ja kasvamisen alueella sekä monipuolisen luontoaktiviteettien tuotteistamisen alueen matkailuyritysten kautta. Hankkeessa mahdollistetaan luontomatkailun kasvu parantamalla reittien palveluvarustusta ja asiakasturvallisuutta kansainvälisten matkailijoiden ja kasvavien asiakasmäärien tarpeita vastaaviksi. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös takaamaan luontoarvojen säilyminen kasvavien kävijämäärien ja uusien aktiviteettien alla. Hankkeen toimenpiteet liittyvät Oulangan kansallispuiston sekä muiden Kuusamon merkittävimpien luontokohteiden reitistöjen kehittämiseen. Hankkeen hyödynsaajia ovat alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö. Ympärivuotisen matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella on positiivista vaikutusta myös aluetalouteen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen hallinnoijana toimii Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut. Hankkeen osarahoittajana on Kuusamon kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 411 323 €.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57663

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

19.11.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt