Projekt
Utvecklingsprojekt - 156251

Landemia

Eteläpohjalaiset Kylät ry

01.03.2021 - 28.02.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke edistää maakuntamme vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, tukee ja mahdollistaa monipaikkaista asumista ja paikkariippumatonta työskentelyä. Hanke lisää tietämystä maallemuuton esteistä ja tuottaa niihin ratkaisumalleja, edistää toimenpiteitä, joilla esille tulleita maallemuuton esteitä poistetaan sekä selvittää kylien vetovoima- ja pitovoimatekijöitä ja tuotteistaa niitä. Tutkimusosiossa tarkastellaan myös työntövoimatekijöitä maaltamuuton jarruttamiseksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

156251

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

28.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner