Hanke
Utvecklingsprojekt - 45976

Landet liikkeellä

Punkalaitumen 4H-yhdistys r.y.

01.01.2018 - 10.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Landet liikkeellä on kehittämishanke, jonka tavoitteena on hyödyntää maaseudun voimavaroja nuorten työllistymisen ja yrittämisen keinona sekä samalla luoda Punkalaitumelaisille nuorille positiivisempaa maaseutukuvaa. Kuten muissakin pienissä maalaiskunnissa, muuttoliike etenkin nuorten keskuudessa on maaseudulta isoihin kasvukeskuksiin opiskeluiden ja työn perässä. Opiskeluajan jälkeen nuoret eivät enää palaa omaan kotikuntaansa, koska töitä ei löydy eikä omaa kotikuntaa nähdä houkuttelevana. Ja ne, jotka paikkakunnalle jäävät, heitä uhkaa työttömyys. Maa- ja metsätaloudesta löytyy paljon piilotyöpaikkoja. Usein työnantajalla olisi tarjolla töitä, mutta osaavaa työvoimaa ei löydy, työntekijän palkkaamisella ei haluta lisätä omaa työtaakkaa ja ostopalvelua ei tunneta. Landet liikkeellä- hanke lähtisi kehittämään uusia yhteistyöverkostoja metsä- ja maatalousyrittäjien ja nuorten välille sekä etsisi keinoja työllistää hyödyntämällä luonnonvaroja. Hanke tarjoaisi nuorille työllistämistä ja yrittäjyyttä edistäviä koulutuksia. työelämätietoutta sekä tukea työllistämistilanteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45976

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

10.09.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt